Laatste nieuws

25.09.2020 - Griepvaccin

Dit jaar houden wij op zaterdag 14/11 een vaccinatie-dag voor het griepvaccin. Deze dag wordt dus vrijgehouden enkel en alleen om het griepvaccin bij de risicogroepen te plaatsen.
Wij onderscheiden de risicogroepen in 2 categorieën:

Categorie A

 • Groep 1:
  • Personen ouder dan 65 jaar
  • Personen met een chronische aandoening (hartlijden, nierinsufficiëntie, long- en luchtwegproblemen, …)
  • Zwangere vrouwen
  • Personen met een BMI >35
  • Personen die in een instelling verblijven
 • Groep 2:
  • personen werkzaam in de zorg
 • Groep 3:
  • personen die onder 1 dak wonen als
  • Mensen uit groep 1
  • Kinderen <6 maanden

Categorie B

Personen tussen de 50-65 jaar.

25.09.2020 - Associatie Jasmine

Dokter Rooryck Jasmine heeft beslist om na haar periode als HAIO, nu als vaste huisarts in onze praktijk werkzaam te blijven.

25.09.2020 - Nieuwe HAIO + uurrooster

Vanaf 01/10/2020 is dokter Cédric Pelfrene onze nieuwe HAIO (huisarts in opleiding) gedurende 1 jaar. Hij zal zelfstandig consultaties voeren en ook huisbezoeken voor zich nemen. Hierdoor hanteren wij dan ook een nieuw uurrooster. Een gedetailleerd overzicht van alle consultatie-uren vindt u op de pagina ‘raadplegingen’.

28.04.2020 - GEEN VRIJE RAADPLEGING MEER

Door de Covid 19-epidemie zijn er GEEN VRIJE RAADPLEGINGEN meer mogelijk op maandagochtend. Voortaan dient u altijd een telefonische afspraak te maken. Dank voor uw begrip. Team de Watertoren.

17.04.2020 - Mondmasker

Indien u zelf over een mondmasker beschikt, vragen wij u vriendelijk dit steeds te gebruiken als u op consultatie komt. Dit om onze eigen veiligheid te kunnen blijven garanderen.

17.04.2020 - Zwangerschapsverlof Dokter SEYS

Van maandag 25/05/2020 t.e.m. zondag 30/08/2020 gaat dokter SEYS in zwangerschapsverlof.

30.03.2020 - Corona Virus

voorzorgsmaatregelen coronaGedurende de Covid19-pandemie is het niet mogelijk online een afspraak te maken. We vragen om hiervoor steeds telefonisch contact op te nemen. Indien u nu klachten heeft van een bovenste luchtweginfectie (hoesten, niezen, neusloop, keelpijn, koorts, hoofdpijn, kortademigheid) proberen we u eerst een telefonisch advies te geven. Bij ernstige klachten is het wel nog steeds mogelijk om door een dokter onderzocht te worden.
Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griep-, corona- of andere virussen voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec) met water en zeep
 • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen: met een papieren zakdoekje of in de binnenkant van uw elleboog
 • Vermijd nauw contact met personen die symptomen vertonen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Meer tips en adviezen over het coronavirus vindt u op www.info-coronavirus.be of telefonisch op 0800 14689

19.11.2019 - Kwaliteitsvolle zorgverlening

Om een kwaliteitsvolle zorgverlening te kunnen blijven garanderen, neemt onze praktijk momenteel géén nieuwe patiënten meer aan. Voor sportmedische problemen of sportmedische keuringen kan u wel nog steeds bij ons terecht. Voor vragen hieromtrent kunt u ons secretariaat contacteren.

22.07.2019 - Consultatie op zaterdag

Sinds enige tijd is de praktijk op zaterdag niet meer bereikbaar voor consultaties of telefonisch contact. Voor dringende gevallen is tijdens het weekeinde steeds de huisarts van wacht bereikbaar via het nummer 1733.

22.07.2019 - Aanvraag voorschriften medicatie

Wij willen er graag nog eens op wijzen dat de vraag naar medicatie via telefoon of e-mail niet langer wordt toegestaan. Wij zijn wel steeds bereid om ter gelegenheid van een consultatie, voorschriften mee te geven voor een langere periode, waarvan wij de duur bepalen naar gelang de aard van de medicatie.

22.07.2019 - Nieuwe HAIO vanaf september

Vanaf 02/09/2019 wordt dokter Holvoet Milan vervangen door Dokter Rooryck Jasmine. Zij zal haar laatste jaar als HAIO (huisarts in opleiding) in onze praktijk vervolledigen en zelfstandig consultaties voeren. Verdere info volgt binnenkort.

25.10.2018 - Vaccinatie seizoensgriep 2018-2019

Tussen half oktober en half november worden risicopatiënten geadviseerd om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Het voorschrift voor dit vaccin dient u zelf te vragen aan uw huisarts ter gelegenheid van een consultatie. Bij een deel van deze risicopatiënten is het ook aangewezen zich te laten vaccineren tegen pneumokokken. Deze bacterie kan ernstige luchtweginfecties veroorzaken. Meer info kunt u hierover vragen aan uw huisarts.

25.10.2018 - Nieuwe HAIO

Vanaf 05/11/2018 tot en met 31/08/2019 zal Dr. Milan Holvoet zijn opleiding tot huisarts in onze praktijk vervolledigen. Hij zal zelfstandig consultaties voeren maar dit gebeurt steeds onder supervisie van één van de huisartsen in de praktijk. Dr. Holvoet heeft toegang tot de patiëntendossiers. Als patiënt kunt u een afspraak maken bij Dr. Holvoet via onze website of telefonisch via het secretariaat. Indien u hierover nog vragen heeft kunt u steeds terecht bij Stephie op het secretariaat of bij één van de artsen.

06.11.2017 - Gewijzigde consultatie-uren

Vanaf 6 november 2017 zijn de consultatie-uren aangepast. U kunt de nieuwe uurregeling vinden onder “raadplegingen” links in het menu. Aan de receptie in de praktijk kunt u ook kaartjes krijgen met de nieuwe uurregeling.

06.11.2017 - Telefonische bereikbaarheid op zaterdag

Vanaf november 2017 is de telefonische bereikbaarheid op zaterdag niet meer gegarandeerd. U kan tijdens de week telefonisch of doorlopend via de website nagaan of er op zaterdag nog consultatiemomenten beschikbaar zijn. Voor dringende gevallen is tijdens het weekeinde steeds de huisarts van wacht bereikbaar via het nummer 1733.

10.07.2017 - Dr. Ellen SEYS vast geassocieerde huisarts

Vanaf 1 augustus 2017 start Dr. Ellen SEYS als geassocieerde arts in onze praktijk, nadat zij de voorbije 2 jaar reeds haar huisartsenopleiding in onze praktijk als HAIO voltooide. U kan bij haar een afspraak maken op de uren die u elders op onze website terugvindt. De 3 artsen zijn ervan overtuigd dat deze uitbreiding van de praktijk tot een nog betere dienstverlening en zorg voor de patiënten zal leiden.

10.07.2017 - Online afspraak maken vanaf 1 september

Vanaf 1 september 2017 zult u ook online een afspraak kunnen maken bij de huisartsen van de praktijk. Dit zal je kunnen doen via onze website. Bij het online maken van een afspraak vragen we graag de aandacht voor de volgende zaken :
Reserveer 1 consultatie per persoon die de huisarts wenst te raadplegen.
U kan uw afspraak slechts tot 24 uur op voorhand annuleren. Annuleren doet u ofwel telefonisch, ofwel via een link die u toegestuurd krijgt samen met de bevestigingsmail van de consultatie. Hiervoor dient u bij het boeken de optie bevestigingsmail te selecteren en uw mailadres door te geven.
Gelieve voor medische onderzoeken in het kader van een levensverzekering, sportmedische keuringsonderzoeken of inspanningstesten uw afspraak telefonisch te maken.

05.10.2016 - Telefonische aanvragen om voorschriften

Wij krijgen nog altijd teveel telefonische aanvragen om medicatievoorschriften. Om veiligheids- en privacyredenen is dit niet toegestaan. In de toekomst zal het immers ook zo zijn dat een voorschrift niet kan afgeleverd worden zonder de identiteitskaart van de patiënt op dat moment in te lezen in de computer van de voorschrijvende arts. Wij dringen er dan ook op aan om voldoende voorschriften te vragen als u op consultatie komt of volgens het advies van de arts op consultatie te komen om voorschriften. Ook voor voorschriften kinesitherapie, attesten medische geschiktheid voor arbeid, sport, reizen, … bent u verplicht om op consultatie te komen, alsook voor de meeste andere administratieve vragen.

05.10.2016 - Pre-operatief onderzoek

Wie geopereerd moet worden krijgt vanuit het ziekenhuis een vragenlijst mee. De bedoeling is dat de patiënt hiermee op consultatie komt voor een pre-operatief onderzoek om de operatie in de meest veilige omstandigheden te kunnen laten doorgaan. Vòòr de consultatie dient de patiënt zelf een deel van de vragenlijst in te vullen. Op consultatie wordt de vragenlijst dan verder door de arts aangevuld en volgt ook een klinisch onderzoek, al of niet met NUCHTERE bloedafname en elektrocardiogram.

05.10.2016 - Vaccinatie seizoensgriep 2016-2017

Tussen half oktober en half november worden risicopatiënten geadviseerd om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Het voorschrift voor dit vaccin dient u zelf te vragen aan uw huisarts ter gelegenheid van een consultatie. Bij een deel van deze risicopatiënten is het ook aangewezen zich te laten vaccineren tegen pneumokokken. Deze bacterie kan ernstige luchtweginfecties veroorzaken. Meer info kunt u hierover vragen aan uw huisarts.

21.09.2015

Voortaan kunnen patiënten op donderdagnamiddag een afspraak maken bij een gespecialiseerde voetverzorgster in de praktijk. Alle info vind je terug onder "Gespecialiseerde Voetverzorging"

15.07.2015

huisarts dr. Ellen SeysVanaf 1 augustus 2015 zal Dr Ellen SEYS als derde huisarts in onze praktijk komen werken. Dr SEYS is afgestudeerd in juni 2015 als arts en moet nu nog 2 jaar als HAIO (Huisarts in Opleiding) samenwerken in een bestaande huisartsenpraktijk. Zij zal zelfstandig consultaties voeren onder supervisie van Dr Watté of Dr Maerten. Haar consultatie-uren kunt u vinden onder de rubriek ”Raadplegingen”.

15.07.2015

Vanaf 1 augustus 2015 zijn de consultatie-uren licht gewijzigd. U kunt ze terugvinden onder de rubriek “Raadplegingen”.

15.07.2015 - GRIEPVACCINATIE

In de maanden oktober en november worden jaarlijks de risicogroepen gevaccineerd tegen de seizoensgriep. De voorschriften hiervoor worden sedert 2 jaar niet langer met de post opgestuurd. U vraagt dus best uw voorschrift aan de dokter ter gelegenheid van een consultatie.

15.07.2015

Vanaf 1 augustus 2015 is de praktijk elke zaterdag telefonisch te bereiken van 8.00h tot 9.00h.

02.09.2014 - GRIEPVACCINS!

Vanaf 2013 sturen wij geen voorschriften voor griepvaccins meer op met de post. U kan de voorschriften vragen ter gelegenheid van een consultatie. Volgende personen hebben recht op gedeeltelijke terugbetaling van het vaccin (ongeveer 45 % van de aankoopprijs). De arts vermeldt dit op het voorschrift.

 • a) voor rechthebbenden van 50 jaar of ouder;
 • b) voor rechthebbenden die een van de volgende chronische ziekten hebben: hart-, long- of nieraandoeningen, diabetes, hemoglobinopathie of lijden aan immunodepressie, welke situaties hen bijzonder vatbaar maken voor complicaties van griep;
 • c) voor professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en voor personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend gevogelte en varkens;
 • d) voor rechthebbenden die behoren tot het verzorgend personeel die in direct contact komen met personen met een verhoogd risico op complicaties;
 • e) voor zwangere rechthebbenden na het eerste trimester van de zwangerschap;
 • f) voor rechthebbenden opgenomen in een instelling;
 • g) voor rechthebbenden tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan.

Sommige ziekenfondsen voorzien nog een extra terugbetaling van een deel van het remgeld. Hiervoor dient u aan uw apotheker een BVAC-attest te vragen dat u bezorgt aan uw ziekenfonds.

01.01.2014

OPENING SERETARIAAT

Vanaf 1 januari 2014 werkt Stephie Carron aan het secretariaat in de praktijk. Lees hierover gerust meer onder de rubriek Secretariaat op de startpagina.

24.03.2013

Sedert enige tijd zijn in praktijk De Watertoren een diëtiste en een psychotherapeute werkzaam. Alle info hierover kun je vinden in het menu onder de rubrieken diëtiek en psychotherapie.

24.10.2011

Opening Huisartsenpraktijk De Watertoren in de Deken Darraslaan nummer 44. Het telefoonnummer en consultatie-uren zijn dezelfde gebleven

24.10.2011

Voor de risicogroepen die geadviseerd worden zich te laten vaccineren tegen de griep is loopt de aangewezen vaccinatieperiode van half oktober tot half november. Dit zijn de risicogroepen voor wie vaccinatie aanbevolen is en die recht hebben op minstens gedeeltelijke terugbetaling van het griepvaccin:

Groep 1: personen met een hoger risico van complicaties bij influenza, d.w.z.:

 • alle personen ouder dan 65 jaar;
 • alle personen die in een instelling opgenomen zijn;
 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen, het hart, de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen, of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);
 • zwangere vrouwen die in het tweede of derde zwangerschapstrimester zijn op het ogenblik van de vaccinatie;
 • kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar onder langdurige behandeling met acetylsalicylzuur.

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector.

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

 • de risicopersonen van groep 1;
 • kinderen jonger dan 6 maanden.

Daarnaast raadt de Hoge Gezondheidsraad ook aan om alle personen tussen 50 en 64 jaar te vaccineren, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden, vooral personen die roken, excessief drinken of zwaarlijvig zijn.