Voorschriften, attesten, administratie

Huisartsgeneeskunde vergt vandaag de dag heel wat administratie. Wij proberen deze administratie zoveel mogelijk binnen het kader van een raadpleging te integreren. Concreet betekent dit dat wij telefonische aanvragen voor administratieve zaken wensen te vermijden.

  • Geneesmiddelenvoorschriften
  • Om redenen van privacy en veiligheid vinden wij het geen goed idee om voorschriften voor medicatie aan het bord aan de receptie te hangen. Wij vragen onze patiënten om voor chronische medicatie (medicatie die zij lange tijd dienen te nemen) voldoende voorschriften te vragen op de raadpleging zodat ze een redelijke periode kunnen overbruggen. Eenmalige medicatie kunnen wij enkel afleveren op een raadpleging.

  • Aanvragen Radiologie, Kinesitherapie, Thuisverpleging
  • Deze onderzoeken of behandeling kunnen wij enkel voorschrijven als de patiënt eerst op raadpleging is geweest. Enkel na de patiënt ondervraagd en onderzocht te hebben kunnen wij het correcte onderzoek of de correcte behandeling voorschrijven.

  • Pre-operatieve onderzoeken
  • Indien u geopereerd dient te worden en u in het ziekenhuis een bundeltje voor de huisarts heeft ontvangen, is er steeds ook een klinisch onderzoek nodig. Wij vragen om voor het invullen van de vragenlijst en het onderzoek op raadpleging te komen.

  • Werkongeschiktheidsattesten, attesten voor verzekering, aanvragen verhoogde tegemoetkoming RIZIV,…
  • Wij vragen om voor deze administratieve zaken op raadpleging te komen.

Helena-platform

Indien voorschriften, attesten of laboresultaten via digitale weg moeten worden bezorgd, kunnen we u deze documenten bezorgen via het Helena-platform, bereikbaar via http://helena.care. Indien u moeilijkheden ervaart met het inloggen op dit platform, kunt u een stap-voor-staphandleiding hier terugvinden.

GMD

Wat is een GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Een GMD dient aangevraagd te worden door u en wordt, indien u dit wenst, jaarlijks verlengd.

Wat zijn de voordelen?

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek. Indien u bij één van beide artsen in onze praktijk een GMD geopend of verlengd heeft, gelden deze voordelen automatisch ook bij de andere arts.

Wat is de preventiemodule van het GMD?

Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kan de huisarts die uw  GMD  beheert, vanaf 1 april 2011, 1 keer per jaar een preventiemodule aanrekenen. Dit betekent dat uw huisarts 1 keer per jaar met u, op basis van een checklist, overloopt welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn. Deze module maakt deel uit van het GMD.

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD is gratis voor iedereen. De preventiemodule is gratis voor de 45 tot 75-jarigen. U betaalt een bepaald bedrag aan uw huisarts (28,15 EUR voor het GMD vanaf 1/1/2011 en 10,14 EUR eventueel voor de preventiemodule(vanaf 1/4/2011)), maar uw ziekenfonds betaalt die bedragen volledig terug. Indien u een klevertje van uw ziekenfonds bij zich heeft kunnen wij de opening of verlenging van het GMD automatisch met het ziekenfonds regelen zonder dat u hoeft te betalen.

Hoe een GMD of een preventiemodule aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging of tijdens een huisbezoek, vraagt u om een GMD te openen.

Als u de ouder bent van een kind of van een palliatieve patiënt, kunt u de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen.Vanaf 1 januari van  het jaar dat u 45 wordt tot 31 december van het jaar dat u 75 wordt, kan u uw huisarts vragen naar een preventiemodule. Dit kan samen met een aanvraag of verlenging van het GMD zijn maar ook bij een andere raadpleging of bezoek.

Wat als u van arts verandert?

Als u een huisarts raadpleegt buiten onze praktijk heeft u geen recht op de voordelen verbonden aan het GMD voor die raadpleging.U kan weliswaar op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert.

Hoe lang blijft een GMD geldig?

Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Een GMD geopend op 21 januari 2011 blijft dus geldig tot 31 december 2013.

Opleiding in de praktijk

Elk jaar lopen er verschillende artsen in opleiding stage in onze praktijk, hetzij bij dr. Watté, hetzij bij dr. Maerten. Deze stagiairs kunnen uit vershillende jaren van de opleiding geneeskunde komen en de stageduur kan variëren van 1 tot meerdere weken. Hun aanwezigheid zal steeds geafficheerd worden in de wachtzaal.

Wij hopen op uw begrip indien zij raadplegingen of huisbezoeken bijwonen. Sommige stagiairs zullen enkel observeren, andere zullen ook gevraagd worden actief te assisteren (vb : bloeddruk meten, bloedafname, klinisch onderzoek,…), al naargelang hun opdracht.

Wij brengen er echter ook begrip voor op indien u verkiest een raadpleging zonder aanwezigheid van de stagiair te laten doorgaan.