Huisbezoeken

Om praktische en economische redenen willen we het aantal huisbezoeken zoveel mogelijk beperken. Huisbezoeken worden dan ook gereserveerd voor de patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. We willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

We vragen om een huisbezoek voor 10 u ’s morgens aan te vragen. Op die manier is het voor ons gemakkelijker om alles georganiseerd te krijgen op een voor iedereen aangename manier. Jullie mogen daarbij zeker specifiek vragen naar één van de artsen. We zullen zoveel mogelijk jullie wens respecteren maar we zullen dit niet altijd kunnen (vb. bij afwezigheid van een arts, verlofperiodes, drukke periodes). Hopelijk kunnen jullie hiervoor begrip opbrengen.