COVID-19 vaccinatie strategie

Momenteel worden alle 65-plussers van oud naar jong uitgenodigd. Vanaf eind april - begin mei zal ook de inenting van patiënten met verhoogd risico door COVID-19 starten. Ook binnen deze groep zal van oud naar jong worden gewerkt. Nadien start de vaccinatie van de overige bevolking (van 18-64 jaar).
Vanaf 8 april kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat: via www.myhealthviewer.be

Risicopersonen: over wie gaat het?

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:
- chronische ernstige luchtwegaandoeningen
- chronische hart- en vaatziekten
- obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI >30
- diabetes type I of II
- chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
- dementie
- kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
- verhoogde bloeddruk van minstens 140 mmHg systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:
- hematologische kankers (bv. leukemie)*
- transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
- sommige zeldzame aandoeningen*
- chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
- chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
- syndroom van Down
- verstoort immuunsysteem dwz lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
- actieve HIV / AIDS
Voor de aandoeningen met een * wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts.

De risicolijsten worden opgemaakt met gegevens uit verschillende bronnen samen (kankerregister, ziekenfondsen, huisartsen en specialisten). Wij als huisartsen zullen vanaf 02 april deze lijst geleidelijk aan beginnen aanvullen, en kunnen er op elk moment nog patiënten aan toevoegen. Als je een vaste huisarts hebt, die dus je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoef je niets te doen en kan je gewoon je uitnodiging afwachten.

Waar vindt de vaccinatie plaats?

Patiënten worden gevraagd om maximaal naar het vaccinatiecentrum (Europahal Tielt) langs te gaan. U kan steeds beroep doen op de minder mobiele centrale wanneer u moeilijkheden ondervindt om tot daar te geraken.

Thuisvaccinatie kan door de huisarts worden uitgevoerd, bij bedlegerige mensen of mensen die niet in staat zijn om hun verblijfplaats onder normale omstandigheden te verlaten. De keuze voor thuisvaccinatie wordt door de huisarts zelf gemaakt. Neem dus best contact met ons op indien u denkt hierop beroep te kunnen doen.

Kan je je vaccin kiezen?

Je kan niet kiezen met welk type vaccin je zal worden ingeënt, alle vaccins zijn werkzaam en veilig. Het heeft dan ook geen zin om de huisarts een attest te vragen voor het verkijgen van een bepaald type vaccin.